خانـه

rangrazsup@gmail.com

09155989221

  • سبد خریدتان خالی است.
Search
Generic filters
  • سبد خریدتان خالی است.
درس 2 از9
در حال پیشرفت

قدم دوم: یک Null Object اضافه کنید

رنگـرز 5 بهمن 1400

به Layer> New> Null Object بروید.

null را “کنترل” بگذارید و آن را سه بعدی کنید.
موقعیت Z را از کنترل null به 225 (نیمی از 450) تغییر دهید ، به طوری که در مرکز مکعب باشد.

هر 3 طرف را به Null متصل کنید.

در قسمت کنترل null ، Y Orientation را به 55 درجه و Z Orientation را به 45 درجه تغییر دهید.