rangrazsup@gmail.com

09155989221

  • سبد خریدتان خالی است.

همه لایه ها را انتخاب و به مسیر Layer> Precompose بروید.

نام کامپ جديد را “مکعب” بنویسید و OK را بزنيد.

با فشردن کلید S مقیاس کامپ را به 40٪ تغییر دهید.

با فشردن کلید P محل قرار گیری کامپ مکعب را تغییر دهید و با فعال کردن Stopwatch یک کی فریم در فریم 0 ایجاد کنید و محور X را 960 و محور Y را 290 تنظیم کنید.

در فریم 100 ، موقعیت را به 1255 ، 800 تغییر دهید.

در فریم 200 ، موقعیت را به 665 ، 800 تغییر دهید.

در فریم 300 ، موقعیت را به 960 ، 290 برگردانید.

همه کی فریم هارا انتخاب کنید ، روی یکی کلیک راست کرده و به Keyframe Interpolation بروید.

در بخش Interpolation Space ، Linear را انتخاب کنید.
این باعث می شود که مکعب در یک مسیر مستقیم مثلثی حرکت کند و منحنی نباشد.

Cube comp را انتخاب کرده و به Layer> Precompose بروید.

کامپ جديد را “مکعب انیمیت شده” بناميد و مطمئن شويد که “Move all attributes” انتخاب شده است.

با انتخاب کامپ مکعب انیمیت شده ، به Effect> Time> Echo بروید و آن را انتخاب کنید.

در تنظیمات Echo ، تعداد Echoes را به 300 و Echo Operator را به Composite in front تغییر دهید.

این باعث “اکستروژن” مکعب می شود. یعنی به حالت کشیده در می آید.

اکنون ، اینجاست که شما با یک مشکل برای ساخت این مثلث غیر ممکن impossible روبرو خواهید شد.

ما می خواهیم پایان انیمیشن به زیر شروع انیمیشن برود ، اما این به این شکل قابل انجام نیست.
برای دور زدن این موضوع ، باید کمی خلاق باشید.