rangrazsup@gmail.com

09155989221

Play Video

اینفوگرافیک – تایپوگرافی خاص

Infographics - Unique Typography

6MB

نوع فایـل

نسخـه

آمـوزش

سازگـار با نسخـه

توضیـحات پـلاگیـن

اینفوگرافیک ها نمایش تصویری گرافیکی اطلاعات، داده ها یا دانش هستند که برای ارائه سریع و واضح اطلاعات در نظر گرفته شده است.

آنها می توانند شناخت را با استفاده از گرافیک برای افزایش توانایی سیستم بینایی انسان برای دیدن الگوها و روندها بهبود بخشند.

کارهای مشابه عبارتند از تجسم اطلاعات، تجسم داده ها، گرافیک های آماری، طراحی اطلاعات یا معماری اطلاعات.

اینفوگرافیک ها در سال های اخیر تکامل یافته اند تا برای ارتباطات جمعی باشند و بنابراین با فرضیات کمتری در مورد پایگاه دانش خواننده نسبت به سایر انواع تجسم طراحی شده اند.

ایزوتایپ ها نمونه اولیه اینفوگرافیک ها هستند که اطلاعات را به سرعت و به راحتی به توده ها منتقل می کنند.