rangrazsup@gmail.com

09155989221

  • سبد خریدتان خالی است.
[aparat id=”uhcTF”]

چگونه می توان از بین بسیاری دیگر ایده ای را انتخاب کرد؟

به نظر می رسد این یک سوال بی پایان است.

این فیلم کوتاه Chico Jofilsan تقلیدی از آن لحظه خاص است که هر روز از ما دورتر به نظر می رسد: ایده یک ایده کامل.

در جهانی که تمرکز دیگر از آن متمایز نیست، پراکندگی پیش زمینه را به خود اختصاص داده است.

و این موضوع اصلی این فیلم است که منابع مختلف انیمیشن را در انطباق با ریتم ذهن ما نشان می دهد.

از این گذشته ، کدام هنر دیگر ، اگر نه انیمیشن ، قادر به شکل دادن به بسیاری از جهان های خیالی است؟

Animation: Chico Jofilsan
Publish: 2020
Studio: Chico Jofilsan
Music: Antfood
Design: Chico Jofilsan