rangrazsup@gmail.com

09155989221

  • سبد خریدتان خالی است.
[aparat id=”OERPA”]

من از 15 سالگی به موسیقی Tycho گوش می دادم.
بنابراین وقتی او از من خواست ویدیویی برای تیتراژ خود “Weather” بسازم، سریع این فرصت را قاپیدم!
سالها آهنگهای Tycho را در هر بار پرواز می شنیدم.
پرواز می تواند مانند یک کپسول زمان احساس شود، فاصله ای بین آنچه پشت سر گذاشته و آنچه در آینده خواهد آمد.
به نظر می رسد زمان ساکن است.
دنیای خارج دور و انتزاعی.
این ویدئو احساسی سورئال را که احساس می کنم نشان می دهد.

Animation: Mathijs Luijten
Publish: 2019
Studio: mathijsluijten
Music: Tycho
Design: Mathijs Luijten