rangrazsup@gmail.com

09155989221

Play Video

اینترو امبیینت انتزاعی

Abstract Ambient Intro

1MB

نوع فایـل

نسخـه

آمـوزش

سازگـار با نسخـه

توضیـحات پـلاگیـن

– کنترل رنگ آسان

– بدون نیاز به پلاگین

– آموزش تصویری گنجانده شده است

– 5 متغیرهای تصویر

– 9 متغیر متن

– تصاویر و موسیقی در پروژه گنجانده نشده است.

– مدت زمان 0:20